Vi har samlet en række oplysninger om de tilladelser og de krav, som forskellige myndigheder normalt stiller til arrangementer.

Søg tilladelse

Behandlingstiden kan være op til flere uger, derfor bør du hurtigst muligt søge de nødvendige tilladelser du skal bruge. 

På denne side kan du få overblik over:
De mest brugte former for tilladelser et arrangement kræver
Hvilke tilladelser der er behov for fra politiet og brandvæsenet
Kontaktoplysninger på de forskellige myndigheder

Tryk på det emne nedenfor du er interesseret i at vide mere om.

Hvis der ved arrangementet skal udskænkes alkohol, skal du ansøge Politiet om tilladelse til dette.
Udskænkning af alkohol kan kun tillades hvis personen er over 25 år.

Læs mere og ansøg om tilladelse

Hvis du sælger mad og drikke ved et offentligt arrangement eller arrangementet indeholder spisning, skal du være opmærksom på reglerne herom.
Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Hvis arrangementet indeholder bortlodning, tombola, bortlodning eller lotteri, skal du have tilladelse til dette af Spillemyndigheden.

Du skal søge Spillemyndigheden om tilladelse til at afholde et lotteri eller en bortlodning, der foregår uden for en lukket kreds eller din forening. Du behøver ikke tilladelse til fx bankospil blandt medlemmer af en forening.

Det kræver en tilladelse hvis du ønsker at foretage lotterier, der har til formål at støtte almennyttige formål.

Der findes to typer bortlodninger; bortlodninger under 20.000 kroner og bortlodninger over 20.000 kroner. Du skal enten anmelde bortlodningen eller søge om tilladelse til bortlodning alt efter, hvor meget du forventer at sælge for.

Udfyld denne blanket og kontakt Spillemyndigheden her

HUSK: Du skal senest 4 uger inden afholdelsen af det almennyttige lotteri ansøge Spillemyndigheden om en tilladelse.

Læs mere om lotteri og hvordan du søger tilladelse hos Spillemyndigheden.

Hvis du ønsker at affyre fyrværkeri eller antænde bål i forbindelse med et offentligt arrangement, skal du have tilladelse til dette af Midt- og Sydsjællands Brand og redning.

Send en mail til msbr@msbr.dk

Næstved Kommunes lokaler kan stilles til rådighed for offentlige arrangementer – såfremt arrangementet ikke er af kommerciel karakter. Der opkræves et gebyr for lån af kommunale lokaler. Gebyrtaksten er vedtaget af Byrådet.

Se vores oversigt over de mest populære lokaler i Næstved Kommune her.

Sådan booker du et et kommunalt lokale

(Hvis du skal booke over flere dage eller booke flere enkelte dage, skal du have et login. Dette får du via Interbook ved at sende en mail til ''kontakt os'' )

 1.  Vælg ”Søg ledige tider” i menuen til venstre.
 2. Under ”Hvad vil du booke?” vælger du det lokale du ønsker at booke.
 3. Under ”Aktivitet” vælger du den type aktivitet lokalet skal bruges til.
 4. kalenderen til højre vælger du en dato. Der kan bladres frem og tilbage via pilene i den grå bjælke med angivelse af måned.
 5. Vælg ”Søg” under kalenderen.
 6. Tryk på pilen ude til højre for at læse mere om stedet
 7. Tryk på det lokale du ønsker at booke
 8. Derefter trykker du på det tidsrum du ønsker at booke det i

Ved afholdelse af offentlige arrangementer med mellemmenneskelige og godgørende/almennyttige formål i Ny Ridehus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter kan du ansøge om huslejefritagelse.
Læs mere om huslejefritagelse

Kontakt
Center for Trafik og Ejendomme, Næstved Park & Vej
Telefon: 5588 6470
E-mail: parkogvej@naestved.dk

Hvis du ønsker at affyre fyrværkeri eller antænde bål i forbindelse med et offentligt arrangement, skal du have tilladelse til dette af Midt- og Sydsjællands Brand og redning.

Send en mail til msbr@msbr.dk

COLOURBOX8401742Hvis du benytter musik i forbindelse med et offentligt arrangement eller lignende, skal du være opmærksom på, at du skal have tilladelse til dette.
Skriv en mail til politiet på ssj@politi.dk, hvor du informere om hvor du vil spille musik og i hvilket tidsrum.

Vil du afspille beskyttet musik, så skal du kontakte KODA

Læs mere om brug af beskyttet musik og KODA-afgift

Hvis du ønsker at køre eller parkere steder, hvor dette normalt ikke er tilladt, kan du søge tilladelse til dette fra Politiet.

Send en mail til politiet her:  ssj@politi.dk

Hvis du skal køre med personer på et lad el.lign. fx i forbindelse med et optog, kan du søge Politiet om tilladelse

Særtransport, fx kørsel med lastbil, kræver ligeledes tilladelse fra Politiet.
Søg transporttilladelse her

Du skal have politiets tilladelse for at afholde en række offentlige forlystelser.

Vær opmærksom på, at politiet bl.a. skal godkende den plads, hvor du ønsker at anbringe forlystelserne. I den forbindelse kigger politiet bl.a. på til- og frakørselsforhold, parkeringsmuligheder og sanitære forhold.

Åbningstider
Den normalt godkendte åbningstid for en forlystelse er 10:00 til 24:00, dog kan politiet fastsætte kortere åbningstider f.eks. ved meget støjende forlystelser.

Ansøgning
Du skal henvende dig hos dit lokale politi for at få tildelt tilladelse til at drive en offentlig forlystelse.

Kontakt politiet på 55 31 14 48 eller send en e-mail på ssj@politi.dk

Her finder du blanketten til ansøgning om opstilling af omrejsende tivoli (pdf)

groennegade_byrum (1)

Vil du gerne holde et udendørsarrangement på torve, grønne områder, pladser m.v. skal du altid indhente tilladelse fra Næstved Kommune.

Du skal udfylde det ansøgningsskema der passer til det arrangement du vil holde:

Derefter skal du indsende ansøgningsskemaet til parkogvej@naestved.dk senest 15 arbejdsdage før arrangementet ønskes afholdt.

Vej, sti, fortov eller pladsareal

Ønsker du at bruge vej, sti, fortov eller pladsareal, til fx. cykelløb, motionsløb eller lignende skal du søge tilladelse her

Læs en vejledning til hvordan du udfylder ansøgningen her.

Vil du afholde cykelløb skal du udfylde denne ansøgning hos politiet og sende den til ssj@politi.dk
Husk at vedhæfte kortmateriale samt en kronologisk rutebeskrivelse. Fx. "Cykelløbet starter på vej A og fortsætter igennem vej B, C og afsluttes ved vej D som slutter op til vej E"

Ved alle andre aktiviteter der involvere offentlige arealer, skal du informere politiet via e-mail: ssj@politi.dk

Arrangementer hvor der forsamles mange mennesker kan kræve tilladelse fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Send en mail til msbr@msbr.dk

Ved arrangementer med mere end 150 personer, hvor det pågældende område er indhegnet eller flugtveje indskrænkede skal der søges tilladelse fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

Opstilling af telte, boder mm.

Hvis der i forbindelse med arrangementet opstilles telte, boder mv. skal du være opmærksom på, at der er regler for opstillingen af disse mm.

Send en mail til msbr@msbr.dk

Anvendelse af forsamlingstelte til flere end 150 personer, opstilling af teltlejr/campingområder for flere end 150 personer og opstilling af boder/tivoli, hvor arealet bliver større end 500 m2 kræver tilladelse fra Midt- og Sydsjællands

Behandlingstid

Husk at send din ansøgning eller tage kontakt til den respektive myndighed senest 15 arbejdsdage før du gerne vil benytte pladser, fortorv og grønne områder osv..

Ved større projekter der involvere arrangementer med stort fysisk omfang eller deltagerantal skal I forvente en længere behandlingstid, og vi anbefaler, at I så tidlig som muligt kontakter Park & Vej.

Sådan booker du et udendørs sted

(Hvis du skal booke over flere dage eller booke flere enkelte dage, skal du have et login. Dette får du via Interbook ved at sende en mail til ''kontakt os'' )

 1.  Vælg ”Søg ledige tider” i menuen til venstre.
 2. Under ”Hvad vil du booke?” vælger du ”Grønne Pladser”.
 3. Under ”Aktivitet” vælger du ”Friluftsaktivitet”.
 4. kalenderen til højre vælger du en dato. Der kan bladres frem og tilbage via pilene i den grå bjælke med angivelse af måned.
 5. Vælg ”Søg” under kalenderen.
 6. Tryk på pilen ude til højre for at læse mere om stedet
 7. Tryk på det areal du ønsker at booke
 8. Derefter trykker du på det tidsrum du ønsker at booke det i

Kontakt
Center for Trafik og Ejendomme, Næstved Park & Vej
Telefon: 5588 6470
E-mail: parkogvej@naestved.dk

Udstilling af dyr skal anmeldes til Fødevareregion Øst.

Hvis der i arrangementet indgår midlertidig overnatning – fx på en skole, i telte el. lign. - skal du af sikkerhedsmæssige årsager søge tilladelse til dette.

Ansøg om tilladelse til midlertidig overnatning - Send en mail til msbr@msbr.dk

Ønsker du at benytte en af skolerne til overnatning skal du kontakte den enkelte skole.
Se skolernes kontaktoplysninger

Hvis der skal benyttes våben i forbindelse med arrangementet, skal du have tilladelse til dette af Politiet.
Læs mere om våbentilladelse

Relevante links

Kontakt

Sidst opdateret: jan 18, 2017 @ 17:21