Markedsføring

 


For at flest mulige personer skal have glæde af dit projekt, bør du markedsføre det til netop den målgruppe projektet er tiltænkt.

Få inspiration til, hvordan du kan markedsføre dit projekt.

Der er mange muligheder når dit projekt skal markedsføres, du kan for eksempel annoncere via digitale/trykte medier, biograf-reklamer, uddeling af flyers, direct mail, plakater i byrummet mm..

Den specifikke målgruppe dit projekt er tiltænkt har ofte unikke medievaner.
Brug derfor tid på at finde frem til de medieplatforme, hvor din målgruppe søger sine informationer og så ud fra dem udarbejde en kommunikationsplan, der passer til dit budget.
Effekten af dine markedsføringskroner er større jo mere præcist du kan nå din målgruppe.

Derfor er det vigtigt, at du lægger kræfter i markedsføringen af dit projekt og gennemtænker din indsats, inden du starter. 


Lad dit budskab blive set på Næstveds nye elektroniske infostandere.

infostanderDer kan annonceres for kulturelle og sportslige begivenheder, og officielle kampagner på infostanderne ved fire af Næstveds indfaldsveje, og på to cityskilte i indre by.
Det kræves af annoncøren, at alle borgere kan deltage i den annoncerede begivenhed, samt at denne foregår i Næstved Kommune.

 

LED-skærmene er elektroniske og kan ses døgnet rundt af bilister, cyklister og gående. Skærmene ved indfaldsvejene passeres dagligt af 42.900 trafikanter.


Læs mere her: http://www.infostandernaestved.dk/

Ved ophængning af plakater på kommunens vejarealer, skal du søge om tilladelse hos Næstved Park & Vej.

Som hovedregel gives der tilladelse til ophængning af plakater, der omhandler trafikkampagner, til cirkusplakater eller til plakater for kulturelle arrangementer, der har til formål at støtte humanitære formål.

Læs mere her

Som hovedregel gives der tilladelse til ophængning af plakater, der omhandler trafikkampagner, til cirkusplakater eller til plakater for kulturelle arrangementer, der har til formål at støtte humanitære formål.

Lovhjemmel til ophængning af plakater

• Lov om offentlige Veje § 102 (Vejbestyrelsen).

• Lov om private fællesveje § 49 (Vejbestyrelsen)

• Færdselslovens § 99 (Politiet)

• Naturbeskyttelsesloven § 21

Generelle bestemmelser

1. Ophængning af plakater kræver altid forudgående tilladelse ved den respektive vejbestyrelse (kommune eller stat) eller vejmyndighed. Til brug for ansøgningen kan det dertil udarbejdede ansøgningsskema benyttes.

2. Ophængning af plakater i overensstemmelse med nedenstående regler kan finde sted med en generel tilladelse for et område/vejstrækning. Ophængning af plakater der ikke er i overensstemmelse med nedenstående regler kræver en konkret tilladelse.

4. Ophængning af plakater på vejbelysningsmaster, elmaster eller lignende kræver særskilt tilladelse fra ejeren af disse.

5. Ansøger er ansvarlig for plakaternes ophængning, tilstedeværelse og nedtagning.

6. Vejbestyrelsens tilladelse eller kopi heraf skal medbringes ved ophængning af plakaterne.

Perioder for ophængning og nedtagning af plakater

7. Plakater må tidligst ophænges 14 dag før arrangement.

8. Plakater skal være fjernet senest 5 dage efter det annoncerede/ansøgte arrangement

Såfremt plakaterne hænger længere end 5 dage efter arrangementet, kan de fjernes for ansøgerens regning.

Læs generelle bestemmelser om plakater

Ansøgning om ophængning af plakater

Mærknæstved.dk er Næstved Kommunes oplevelses-site, som giver dig et hurtigt overblik over arrangementer, seværdigheder og fif til en temmelig god weekend – og hverdag – i Næstved.

Du kan, gratis, tilmelde dit arrangement på sitet, så det bliver set af mange mennesker indefor Næstved Kommune

Reklamer for dit arrangement via Mærk Næstved

 

Relevante links

Kontakt

Sidst opdateret: dec 1, 2016 @ 09:18