Inspiration

Inspiration

Udvikling af indre By
Ressourcecity
Videreudvikling af Næstved Havnepromenade
Vækstfabrikkerne Næstved

http://vaekstfabrikkerne.dk/ide

Iværksætterne

http://www.naestved.dk/~/media/Naestved_Kommune/Borger_media_ny_struktur/JobsoegningLedighed/SaerligeProjekter/Ivarksaetter/Ivaerksaetter_Folder.ashx?la=da

 

http://www.naestved.dk/Borger/Jobsoegningledighedsygefravaer/SaerligeProjekter/Ivaerksaetter.aspx

 

 

 

 

Relevante links

Kontakt

Sidst opdateret: nov 29, 2016 @ 13:54